tisdag, 12 oktober 2010, 11:56

iPad ändrar beteende för e-handlare?

Läste ett inlägg i nätupplagan av Market om hur iPad förändrar beteendet inom e-handel.  Enligt artikeln så spenderade kunder på eBay 50 procent mer än andra kunder. Eftersom iPaden sålt i 3 miljoner exemplar under de tre första månaderna sedan lanseringen så är det absolut en betydande målgrupp. 

När jag läser ett sådant antagande blir jag alltid lite misstänksam. Det är så lätt att tolka siffor. Så för att vara lite motpol så är min egen tolkning lite annorlunda.  Är det inte troligare att vi har en grupp konsumneter som redan har i sitt beteende att

1. Testa ny teknik och nya möjligheter

2. Spendera  mer pengar än genomsnittet

Båda dessa beteendemönster stärks ju av det faktum att de införskaffat en iPad som både är ny teknik och kostar en ansenlig summa pengar för den tekniska funktionalitet den levererar.  Det finns inget min tolkning som motsäger att du som e-handlare ska satsa på att optimera din lösning även för iPad men däremot är det viktigt att fundera på om iPad-köparen finns i din målgrupp.

För all statistik och data du samlar på dig är det viktigt att sätta upp målvärden och knyta dem till de större målsättningar du har för din e-handel och ditt företag. Utan dessa riktlinjer och milstolpar kan din data tolkas fritt för att stödja såväl positiva som negativa trender.

Inlägget i market – http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Ipad-anvandare-spenderar-mer-an-andra/