torsdag, 18 november 2010, 19:15

Kunskap är allt

Dagen spenderades i Borås på distanshandelsdagen. Trevligt att träffa många i branschen under avslappnade former. Lyssnade på ett kort föredrag från (fri-)handelsministern Ewa Björling  där hon diskuterade framtiden för svensk handel och e-handelns bidrag i målet att öka exporten med 100% på 5 år.

Det intressanta var hennes erkännande att mycket fokus, beslut och resurser satsats på fel saker och att det nu var dags att på allvar ta ta tag i frågor kring gränsöverskridande handel, i synnerhet digital handel. Det i sig är ju lovande för utvecklingen av e-handel men det får mig återigen att inse hur stort behovet av kunskap för e-handel verkligen är.  Att starta en verksamhet vars främsta mål och mission är att samla, förädla (och kvalitetssäkra) och sprida kunskap känns så rätt och viktigt. Det är ett privilegium att få vara en del av det som är på gång att ske.