onsdag, 14 september 2011, 17:00

Några intryck från shop.org

Här kommer en sammanfattning av ett par föreläsningar från första dagen på shop.org 2011:

Dagen öppnade med Ray Kurzweil som ratade om utvecklingen av teknik och hur snabbt det kan gå. Hans viktigaste budskap var att utvecklingen inte är lineär men exponentiell. Han exemplifierade detta med att han med sin teori kunde förutspå Internets framtid redan på början av 1980-talet genom det som fanns redan då.

De 2 personer jag tar med mig mest från var Mick McCormick från Columbia Sportswear och Bill Bass från Charming Direct.

Mick McCormick berättade om Columbia (och dess 3 andra brand) och deras förändring som inleddes i 2008. Hans viktigaste budskap var:

 1. Rekrytera rätt människor utifrån och skydda dom från resten av organisationen.
 2. Det betyder inget vart försäljningen kommer från.

Han var en förespråkare av QR-koder om de används rätt. Många gör fel som skickar en till en kontakta-mig-sida om man använder en QR-kod. Colubia kommer nu att sätta på QR-koder på alla plagg och skicka användarna till en film som berättar mer om plagget. En kul detalj han nämnde var att 80% av deras onlineförsäljning i Japan kommer in via mobilen.

Bill Bass delade med sig av sina 5 viktigaste erfarenheter efter mer än 16 år i branschen.

Dessa var:

 1. E-Handel är inte bara en ny butik (inte heller är det en billigare marknadskanal).
  Med detta menar han att pulsen och dynamiken är så olika från fysiska butiker att man måste ha en helt annat tänk.
 2. Organisationsstrukturer betyder något.
  En eHandelsavdelning måste vara oberoende och rapportera direkt till VD. Han menar att det finns för många andra i organisationen som kan känna sig hotade av eHandeln och som därmed kan förhindra den förändring som måste till.
 3. Fokus, Fokus och Fokus. Låt dig inte distraheras av nya fantastiska saker eller konstiga målsättningar.
  Det finns för många nya saker som inte bevisat sitt värde än och d kan man vänta. Fokusera på det som genererar försäljning, inget annat.
 4. Var uppmärksam på erfarenhet nummer 3, men dra fördelar av nya möjligheter
 5. Framtidstro. Han hade följande punkter som han tyckte något om
  – Mer och mer kommer via online.
  – iPad betyder något
  – Smartphones betyder inte lika mycket
  – sociala media betyder något för kundservice men inte för försäljningen.

Sista halvan av dagen bestod av flera parallella spår där man dök ner riktigt mycket på djupet och in i detaljerna inom många områden. Jag lyssnade på ett par olika kring konverteringsgrad där särskilt ett om överlämnade kundvagnar var intressant. Detta återkommer jag till i ett separat inlägg.

Konferensen i övrigt bjuder på en riktigt stor mässa med några hundra utställare.