torsdag, 3 november 2011, 14:35

Vem ska man satsa på?

Jag har den senate tiden pratat med några e-handlare som säger att en av deras största utmaningar i vardagen är att prioritera mellan vad olika saker i sin e-handelsutveckling. Detta kan vara funktioner, system, marknadsföring eller målgrupper. Jag tänkte slänga ut en reflektion kring målgrupperna här.

Generation Y, Millennials, Digital natives är alla begrepp som används på kundgrupper som är yngre. I många diskussioner kring nätbeteende lyfts dessa ofta fram som exempel på att man måste digitalisera sin verksamhet, finnas med i sociala media, ha mobila lösningar och tänka helt annorlunda mot traditionella målgrupper. Detta är helt rätt så långt. Det växer fram målgrupper som har ett helt annat beteende än tidigare och kraften i detta beteende är starkt, det kommer att ställa helt andra krav på oss i framtiden.

Jag blir fundersam på hur bråttom man egentligen har med dessa yngre målgrupper?

Ser vi på de yngre målgruppernas ekonomi idag så är de inte bland de mest köpstarka. Hur många funderar över hur stor försäljning man kommer att få i faktiska kronor genom att man arbetar hårt för att nå dessa målgrupperna? Ska man istället lägga resurserna på andra målgrupper kortsiktigt? En siffra jag hört flera gånger nu är att 70% av förmögenheten i Sverige ägs av 59+, dvs personer som är äldre än 59 år. Hur många e-handlare lägger resurser på att fylla denna målgruppens behov? Jag är helt säker på att deras beteende är helt annorlunda mot de yngres. Jag tror till och med att det är enklare att nå fram till denna målgruppen bara man ser till att arbeta med deras grundläggande behov; enkelhet, förtroende, trygghet.

Som ni ser nedan så kommer de till youtube också.