Alla inlägg i kategorin ‘Okategoriserade’

måndag, 7 november 2011, 09:43

Vill du bli uppmuntrad när du tänker på framtiden och e-handel?

Ta dig då tid och titta på den här filmen.

Sarah

torsdag, 3 november 2011, 14:35

Vem ska man satsa på?

Jag har den senate tiden pratat med några e-handlare som säger att en av deras största utmaningar i vardagen är att prioritera mellan vad olika saker i sin e-handelsutveckling. Detta kan vara funktioner, system, marknadsföring eller målgrupper. Jag tänkte slänga ut en reflektion kring målgrupperna här.

Generation Y, Millennials, Digital natives är alla begrepp som används på kundgrupper som är yngre. I många diskussioner kring nätbeteende lyfts dessa ofta fram som exempel på att man måste digitalisera sin verksamhet, finnas med i sociala media, ha mobila lösningar och tänka helt annorlunda mot traditionella målgrupper. Detta är helt rätt så långt. Det växer fram målgrupper som har ett helt annat beteende än tidigare och kraften i detta beteende är starkt, det kommer att ställa helt andra krav på oss i framtiden.

Jag blir fundersam på hur bråttom man egentligen har med dessa yngre målgrupper?

Ser vi på de yngre målgruppernas ekonomi idag så är de inte bland de mest köpstarka. Hur många funderar över hur stor försäljning man kommer att få i faktiska kronor genom att man arbetar hårt för att nå dessa målgrupperna? Ska man istället lägga resurserna på andra målgrupper kortsiktigt? En siffra jag hört flera gånger nu är att 70% av förmögenheten i Sverige ägs av 59+, dvs personer som är äldre än 59 år. Hur många e-handlare lägger resurser på att fylla denna målgruppens behov? Jag är helt säker på att deras beteende är helt annorlunda mot de yngres. Jag tror till och med att det är enklare att nå fram till denna målgruppen bara man ser till att arbeta med deras grundläggande behov; enkelhet, förtroende, trygghet.

Som ni ser nedan så kommer de till youtube också.

tisdag, 20 september 2011, 11:45

Varför amerikanska e-handlare ändå ligger ett steg före

Den sista dagen på Shop.org gav en del insikter och bekräftelser. Inte heller denna dagen gav några revolutionerande nyheter men fortfarande tycker jag att amerikanska e-handlare är mer mogna. Detta kan jag förklara och fördjupa med följande punkter:

 • Det mesta av de totala tillväxten i flera bolag kommer från e-handeln, detta gör detta till den absolut viktigaste strategiska frågan och därmed får den hög status internt.
 • Lönsamheten i e-handelskanalen är högre än i fysisk butik. Detta gör att företagen aktivt vill driva försäljningen över till e-handel.
 • De som driver e-handeln hos de stora kedjorna är mycket erfarna personer med lång erfarenhet från detaljhandel och ledning.
 • Kunden står i centrum för alla beslut de fattar. Skapar det inte värde för kunden så är de tveksamma. Detta harmoniserar med hur de driver de andra kanalerna. Fysisk handel i USA är en uppvisning i kundcentrering och kundupplevelse i mitt tycke.
 • Teknik är en strategisk fråga där smart teknikanvändning är nyckeln till kundupplevelse och därmed ökad tillväxt.
 • En talare kallade e-handelssystemet för ett ”Consumer Software Application”. Med detta ville han särskilja detta systemet från alla andra interna system. Ett kundcentrerad system ställer helt andra krav på utvecklingsprojekten än tex hos interna ”Employee Software Applications” där användaren inte har något annat val.

Det generella intrycket av konferensen ha varit positivt. Det som slår mig mest är den öppenhet som finns mellan alla deltagare. De som talar är generösa med sina erfarenheter. Jag har också sett många spontanmöten uppstå mellan leverantörer och e-handlare. Överallt satt det människor i affärsdialoger. Jag pratade med Lauren Freedman från The eTailing Group och hon sa att många e-handlare har inte tid att ta emot säljsamtal under året och de passar på under shop.org att träffa alla leverantörer för att scanna marknaden.

Jag vill rekommendera att fler tar sig tid att åka iväg på denna typen konferenser. Det som dock är viktigt är att man förbereder sig på vad man vill se och vem man vill träffa. Det är också bra om man är minst 2 personer så att man kan dela intrycken och reflektera med någon.

Vi fick oss också några insikter från fysisk butik. Kundservice och skyltning är amerikanarna världsmästare på. Då är det kanske inte så konstigt att de blir duktiga på detta på nätet också. Sedan är det bra om man passar på att uppleva lite amerikansk kultur också, tex baseball……

 

torsdag, 15 september 2011, 00:04

E-handelschefen ska rapportera direkt till VD

Vid flera tillfällen de senaste åren har frågan kring hur man ska organisera sin e-handel dykt upp. Vi har letat efter experter eller personer från olika verksamheter som har värdefull kunskap att komma med men vi har inte hittat någon.

Under en av föreläsningarna på shop.org i Boston kom Bill Bass med sina åsikter. Jag vill förmedla dessa här då jag tycker han hade många bra argument. Bill Bass har många års erfarenhet från bolag som Lands’End, sears, Fair Indigo och nu Charming Shops.

Innan jag berör organisationsfrågan vill jag ge hans syn på e-handel vs fysisk butik som bakgrund. Han säger att e-handel inte är ytterligare en ny butik och det är heller ingen billig marknadskanal. Orsaken till detta är att pulsen och dynamiken är helt annorlunda på webben än i fysisk butik. Trafikflödet är på helt andra tider. Logiken är också helt annorlunda, han kom med ett exempel: ”Om jag gå in i en butik och frågar efter nyckelfaktorer för ökad försäljning så är inte svaret bra sök och snabb checkout”.

Internet och e-handel är områden i snabb förändring om man jämför fysiska butiker. Denna snabba förändringen måste avspeglas i den interna beslutsprocessen.

Det finns två sätt som majoritten av detaljhandlare organiserar sin e-handel; Antingen helt integrerad där tex marknadsavdelningen handterar både digitala och fysiska kanaler eller helt separerad. Hans syn är att det bör ligga någonstans i mitten men med huvudvikt åt separerad från resterande verksamhet.

Han säger vidare att e-handelsavdelningen ska rapportera direkt till VD. Det är bara då som e-handel kan få de resurser och den uppmärksamhet den förtjänar. De snabba förändringar jag tidigare nämnde gör att beslutsvägarna måste vara korta och man får inte fastna i intern politik. Om e-handelsavdelningen rapporterar genom butiksledet så kommer fokus att ligga på just butiker, om de rapporterar till marknadsavdelningen så ligger fokus på marknadsföringen.

VD’n är den enda personen som kan ge e-handelsavdelningen tillräcklig mandat för att genomföra nödvändiga förändringar. Intern politik, fasta strukturer och till och med belöningssystem kan vara hinder för e-handeln.

Vad tycker ni? Har Bill rätt eller fel?

onsdag, 14 september 2011, 17:00

Några intryck från shop.org

Här kommer en sammanfattning av ett par föreläsningar från första dagen på shop.org 2011:

Dagen öppnade med Ray Kurzweil som ratade om utvecklingen av teknik och hur snabbt det kan gå. Hans viktigaste budskap var att utvecklingen inte är lineär men exponentiell. Han exemplifierade detta med att han med sin teori kunde förutspå Internets framtid redan på början av 1980-talet genom det som fanns redan då.

De 2 personer jag tar med mig mest från var Mick McCormick från Columbia Sportswear och Bill Bass från Charming Direct.

Mick McCormick berättade om Columbia (och dess 3 andra brand) och deras förändring som inleddes i 2008. Hans viktigaste budskap var:

 1. Rekrytera rätt människor utifrån och skydda dom från resten av organisationen.
 2. Det betyder inget vart försäljningen kommer från.

Han var en förespråkare av QR-koder om de används rätt. Många gör fel som skickar en till en kontakta-mig-sida om man använder en QR-kod. Colubia kommer nu att sätta på QR-koder på alla plagg och skicka användarna till en film som berättar mer om plagget. En kul detalj han nämnde var att 80% av deras onlineförsäljning i Japan kommer in via mobilen.

Bill Bass delade med sig av sina 5 viktigaste erfarenheter efter mer än 16 år i branschen.

Dessa var:

 1. E-Handel är inte bara en ny butik (inte heller är det en billigare marknadskanal).
  Med detta menar han att pulsen och dynamiken är så olika från fysiska butiker att man måste ha en helt annat tänk.
 2. Organisationsstrukturer betyder något.
  En eHandelsavdelning måste vara oberoende och rapportera direkt till VD. Han menar att det finns för många andra i organisationen som kan känna sig hotade av eHandeln och som därmed kan förhindra den förändring som måste till.
 3. Fokus, Fokus och Fokus. Låt dig inte distraheras av nya fantastiska saker eller konstiga målsättningar.
  Det finns för många nya saker som inte bevisat sitt värde än och d kan man vänta. Fokusera på det som genererar försäljning, inget annat.
 4. Var uppmärksam på erfarenhet nummer 3, men dra fördelar av nya möjligheter
 5. Framtidstro. Han hade följande punkter som han tyckte något om
  – Mer och mer kommer via online.
  – iPad betyder något
  – Smartphones betyder inte lika mycket
  – sociala media betyder något för kundservice men inte för försäljningen.

Sista halvan av dagen bestod av flera parallella spår där man dök ner riktigt mycket på djupet och in i detaljerna inom många områden. Jag lyssnade på ett par olika kring konverteringsgrad där särskilt ett om överlämnade kundvagnar var intressant. Detta återkommer jag till i ett separat inlägg.

Konferensen i övrigt bjuder på en riktigt stor mässa med några hundra utställare.